β€Œ

Waarom het zo belangrijk is om je doelgroep goed op te meten.

πŸ“

Hoe groot is je doelgroep eigenlijk? En welk deel van die doelgroep is al klant?

Waar ik in de Ritson Mini MBA het meeste waarde uit heb gehaald, is het goed leren segmenteren van de markt om helder inzichtelijk te krijgen wat de omvang is van je daadwerkelijke doelgroep. Zo leer je wat de waarde is van je gekozen segment en met inzicht in het aandeel van je concurrent, weet je ook hoeveel euro's er in het verschiet liggen.

Maar met de komst van verschillende modellen, theorieΓ«n en stukken proza op marketingblogs, lees je verschillende verhalen over doelgroepkadering.

Iedereen in Nederland is geen doelgroep. Een persona is geen doelgroep. En een archetype is ook geen doelgroep.

Van TAM naar SAM naar SOM

Wen Zhang, oprichtster van INNW (een club die pitch decks maakt om funding op te halen) schreef een fijn stuk op LinkedIn over het vatten van de omvang van je markt.

Hoewel er van harde segmentatie in deze opzet geen sprake is, zijn de eerste aanzetten goed en logisch:

  • Bepaal de totale markt op basis van marktdata of eigen data - Hoeveel mensen kopen binnen je categorie en tegen welke waarde?
  • Bepaal wat beperkende factoren zijn voor afzet - In bovenstaand voorbeeld wordt geografie gebruikt.
  • Bepaal hoeveel van die markt je kan bedienen - Als bureau heb je geen oneindige uren te verkopen. En je fabriek kan maar een maximaal aantal units produceren.
🧠
Wat neem je hieruit mee?

Wees realistisch over je markt(potentieel) en breng het cijfermatig in beeld om heldere businessdoelen te stellen (van 2% marktaandeel, naar 4% marktaandeel wat staat voor een waarde van 4mln) die je kan vertalen naar marketingdoelstellingen (dat betekent dat we 4.000 nieuwe klanten nodig hebben met een gemiddelde waarde van 500 euro).

Doelgroepen van camperverhuurder Goboony

Goboony Camper – de enige echte Goboony camper vanaf € 72 p.d. - Goboony

Adriaan Hogervorst - de Jong, CMO van camper-verhuurplatform Goboony, schreef voor De Ondernemer een fijn stuk over de doelgroepbenadering van het merk.

In zijn rondje exploitanten voor goede deals viel het hem op dat er werd gestuurd op de media die hΓ­j boeiend vindt. Maar een marketeer is vaker niet de doelgroep, dan wel.

Wat de doelgroepen wΓ©l zijn volgens Adriaan?

  • Gezinnen die reizen met kinderen in de schoolgaande leeftijd
  • Jonge mensen die reizen zonder kinderen in de schoolgaande leeftijd
  • Oudere mensen die reizen zonder kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Wat mooi is aan deze doelgroepen, is dat ze actionable zijn. Je kan ze afmeten (hoeveel gezinnen zijn het en wat hebben ze te besteden?) en aanspreken (er is sprake van seasonality - want er wordt in een bepaalde tijd geboekt - en er is een goede boodschap op aan te meten). Daarmee blijf je weg van generieke communicatie. Fijn verhelderend stuk.

🧠
Wat neem je hieruit mee?

Denk na over omvang, waarde en eigenschappen waar je op aan kan spreken. Dat maakt het ook mogelijk om te meten in groei: hebben we de hele doelgroep al bereikt? En wat heeft dat in groei binnen die doelgroep opgeleverd?

β€Œ

De beste DBA's zijn oneindig consistent.

🎨

Vorige maand schreef ik over Distinctive Brand Assets (DBA's) op basis van onder andere Heinz (o.a. vorm fles, kleur rood) en McDonald's (arches, geel, rood).

Kit Kat claimt een moment (break). Een strategie die het merk al voert sinds 1957. En zorgt voor ultieme merkconsistentie.

Nog verder verdiepen in Distinctive Brand Assets? Warc schreef er een goed stuk over.


β€Œ

Frisse AI tegengeluiden: waarom het slim is om sceptisch tre zijn over AI content crawlers.

πŸ€–

Met een goed half jaar AI op de klok, ontstaan er steeds meer frisse realistische tegengeluiden. Niet dat alles slecht is, maar wel realisme in het gebruik van AI.

Positieve ontwikkelingen als je het mij vraagt.

TikTok en AI - een heldere disclosure

TikTok geeft het goede voorbeeld. Deepfakes moeten al door de creator worden aangeduid en nu komt er ook de mogelijkheid voor creators om aan te geven of iets AI content is.

Nu nog een manier waarop content automatisch als AI wordt gedetecteerd.

TikTok is seemingly making it easier to disclose if your content was generated by AI
TikTok’s policies require that users disclose AI-made content.

De opkomende blokkade van AI bots

Uh oh. Trouble in AI paradise. Met het toenemende bewustzijn dat AI put uit een databron van bestaande webcontent, komt ook de weerstand: want wil ik wel dat mijn content wordt gebruikt om AI te voeden?

Als ik een week besteed om de allerbeste Rubiks Kubus Oplossen website te maken, is het dan wel eerlijk dat een bot die content stript en aan andere mensen geeft?

En daar komt gelijk het probleem: want het blokkeren van de bots die de data aggregeren is nu simpelweg nog niet mogelijk. Waar ooit robots.txt in het leven was geroepen om specifieke crawlbots uit te sluiten, is dat nu nog niet mogelijk omdat de bots niet zo makkelijk te idenficeren zijn.

Het mogelijke gevolg is dat er een toename volgt van paywalled gardens: meer sites die achter een betaalmuur gaan om contentagregatie tegen te gaan. Interessante visie met slimme woorden van o.a. Joost de Valk (bekend van de meest gebruikte WordPress SEO plugin Yoast) op BusinessInsider.

AI is killing the grand bargain at the heart of the web. β€˜We’re in a different world.’
A decades-old agreement that made the internet tick is no match for the rise of generative AI and large language models

πŸ’‘
Enquete reminder! Help mij om je volgende maand een nog betere nieuwsbrief te versturen door 4 vragen te beantwoorden. Thanks!


Tot de volgende! πŸ‘‹

Thanks voor het lezen weer! En tot over een maandje.

Je doelgroep is kleiner dan je denkt 🀏

🧠 Denk als een strateeg! De nieuwsbrief met strategische breinvoer om slimmer naar trends & ontwikkelingen te leren kijken.